.
Strona główna
Autor w ramach serwisu (opieki autorskiej) zapewnia:

1. Wsparcie techniczne w momencie instalacji.

2. Pomoc telefoniczną w sprawach technicznych związanych z oprogramowaniem BlueSoft w dni robocze w godzinach 8-18.

3. Pomoc elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail lub innych środków telekomunikacyjnych.

4. Opracowywanie aktualizacji programów obejmujących zmiany przepisów prawa w zakresie funkcjonalności jakie użytkownik wykupił.

5. Udostępnianie w/w aktualizacji za pośrednictwem środków łączności wskazanych w pkt 3.

6. Informowanie użytkownika o udostępnieniu w/w aktualizacji.

7. Autor wykona w/w serwis niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na serwis przez użytkownika.

8. W przypadku serwisu wynikającego ze zmiany przepisów prawa, o którym mowa w 4, Autor wykona serwis przy każdorazowej zmianie przepisów prawa w termiu 7 dni przed ich wejściem w życie o ile termin ich publikacji to umożliwia. W innym wypadku w terminie 7 dni od ich opublikowania.


Strona główna | Kontakt

Copyright BlueSoft
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione.
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.