.
Strona główna
Podpis elektroniczny

Począwszy od wersji 3.0.8 program BlueCel udostępnia podpisywanie plików XML za pomocą podpisu elektronicznego bezpośrednio z programu. Aby korzystać z tej funkcjonalności należy wykonać następujące czynności instalacyjne:

Informacja dla administratora Państwa komputera: (Proszę o uważne i całościowe przeczytanie wszystkich punktów instrukcji)

1 – Certyfikat podpisu elektronicznego należy uzyskać wg procedury opisanej na stronie:
PUESC->Moje konto->Obsługa certyfikatu niekwalifikowanego SC.

Na komputerze użytkownika certyfikaty należy umieścić (zaimportować) w następujących magazynach:

- Magazyn "Osobisty" - osobisty certyfikat użytkownika zawierający jego klucz prywatny.

- Magazyn "Zaufane główne urzędy certyfikacji" - dwa certyfikaty wystawcy: CCK MF Root oraz CCK MF Zewnetrzne

Sprawdzić to można poprzez wybranie w Internet Explorerze: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zwartość -> Certyfikaty.
Przeniesienia certyfikatów pomiędzy magazynami można dokonać używając konsoli MMC.


Rozmieszczenie prawidłowo zainstalowanych certyfikatów z pkt 1
2 – Podpisu dokonujemy poprzez wygenerowanie SAD i pliku XML i na odpowiednim przycisku wybranie prawym klawiszem myszy opcji „podpisz plik XML…”. W tym momencie zostanie wyświetlony monit o wybranie certyfikatu.
Następnie plik zostanie podpisany, jego zawartość wyświetlona na ekranie a link do podpisanego pliku został automatycznie skopiowany do pamięci.

Teraz korzystając z linku z pamięci lub z linku na pasku adresu można wysłać go do odpowiedniego systemu celnego.
Przykład użycia tej funkcjonalności został pokazany poniżej.Podpis komunikatu XML z modułu SAD
Podpis dowolnego komunikatu XML
Komunikat XML poprawnie podpisany i link do pliku (link jest automatycznie kopiwany do pamięci)


Strona główna | Kontakt

Copyright BlueSoft
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione.
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.