.
Strona główna
Interfejs niewizualny - ECS WebService (na systemach 32-bitowych )

Począwszy od wersji 3.0.8 program BlueCel udostępnia wysyłanie komunikatów XML za pomocą interfejsu nie wizualnego do systemów ECS/ICS bezpośrednio z programu bez konieczności logowania się na strone www. Interfejs niewizualny (nazywany ECS WebService) opisany został na stronie http://www.e-clo.pl/niewizualny/

Aby w programie BlueCel korzystać z tej funkcjonalności należy wykonać następujące czynności instalacyjne:

Informacja dla administratora Państwa komputera: (Proszę o uważne i całościowe przeczytanie wszystkich punktów instrukcji)

1 – Korzystając z tego linku należy zainstalować Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727. Dokładnie ta wersja musi zostać zainstalowana przez administratora (lub użytkownika na jego prawach) na każdym komputerze na którym zainstalowany jest program BlueCel.
Podczas instalacji zalecane jest wyłączenie zabezpieczeń typu Antywirus i Firewall lub tworzyć odpowiednie reguły zezwalające.

2 – Po instalacji należy zalogować się do programu BlueCel (w dalszym ciągu jako administrator komputera) i w Setupie programu wykonujemy następujące czynności.
- w zakładce licencja, w obszarze funkcjonalności zaznaczamy ECS/ICS WebService.
- w zakładce techniczne, rejestrujemy w systemie odpowiednie biblioteki używając przycisku „Rejestruj ECSWebService”.

Gdyby przycisk nie wykonał rejestracji to można uruchomić odpowiedni plik ręcznie. Plik znajduje się w folderze programowym i nazywa się „rejestrujECSWebService.bat”.

3 – W programie BlueCel w bazie użytkowników należy wpisać login i hasło do systemu ECS/ICS oraz datę ważności (datę następnej zmiany) hasła.

Po poprawnym wykonaniu instalacji i rejestracji w/w składników w programie udostępni się opcja "ECS/ICS WebService" w menu "Narzędzia" a także udostępni przycisk "ECS/ICS WS" na pulpicie programu a także w module "SAD".


Przykład użycia tej funkcjonalności został pokazany poniżej.Podpis komunikatu XML z modułu SAD i wywołanie intefrejsu ECS/ICS WebService
Wysłanie komunikatu XML za pomoca interfejsu nie wizualnego.
Podgląd wysłanych/odebranych komunikatów XML


Strona główna | Kontakt

Copyright BlueSoft
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione.
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.