.
Strona główna
BlueCel jest profesjonalnym programem komputerowym do obsługi obrotu towarowego obsługujący wszelkie procedury związane z obsługą celną i statystyczną towarów będących przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą. Program został stworzonych ze specjalnym przeznaczeniem dla obsługi tej dziedziny działalności gospodarczej, jaką jest handel zagraniczny i związana z nim obsługa celna i statystyczna.

Koncepcja programu oparta została na starannej analizie zarówno potrzeb jak i niedogodności, jakie wprowadzają dość rygorystyczne przepisy w zakresie obrotu towarowego dla podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie oraz na wieloletnim doświadczeniu w kontaktach i współpracy autora programu z Urzędami Celnym w całym kraju.

Nowoczesny samo aktualizujący się, oparty na systemie Windows® i stabilnych bazach danych program oferuje szereg funkcjonalności.

Co zapewnia program BlueCel ?

 • Moduł Agencja Celna:

 • - Tworzenie dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, ESS, DV1 we wszystkich procedurach celnych (Dopuszczenie do obrotu, Wywóz, Tranzyt itp)
  - Tworzenie Deklaracji Skróconych (DS)
  - Tworzenie zgłoszeń elektronicznych w formacie XML
  - Tworzenie i wymianę komunikatów XML z systemami AIS (import), AES (eksport), NCTS (tranzyt), OSOZ, ICS
  - Komunikację ze zintegrowaną taryfą celną ISZTAR
  - Automatyczne pobieranie kursów walut NBP
  - Wygodny system podpowiedzi i słowników kodów celnych
  - Własną automatyczną bazę towarową

 • Moduł Skład Celny:

 • - Prowadzenie gospodarki magazynowej skłądu celnego
  - Prowadzenie ewidencji celnych (kwitów przyjęcia, wydania itp...)
  - Prowadzenie sald zabezpieczeń długu celnego
  - Rozliczanie obrotu towarów w składzie celnym (raportowanie)
  - System prowadzenie lokalizacji towarów w magazynie
  - Tworzenie dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, ESS, DV1 we procedurach celnych: Skład Celny (złożenie), Dopuszczenie Do Obrotu, Powrotny Wywóz, Tranzyt.
  - Tworzenie Deklaracji Skróconych (DS)
  - Tworzenie zgłoszeń elektronicznych w formacie XML
  - Tworzenie i wymianę komunikatów XML z systemami AIS, AES, NCTS, OSOZ, ICS
  - Komunikację z zintegrowaną taryfą celną ISZTAR
  - Automatyczne pobieranie kursów walut NBP
  - Własną automatyczną bazę towarową i słownikową

 • Moduł Procedury Uproszczone:

 • - Prowadzenie rejestru towaów w procedurze uproszczonej
  - Przygotowywanie powiadomień w proceurze uproszczonej
  - Przygotowywanie zgłoszeń celnych uzupełniających SAD
  - Wymianę komunikatów XML z systemami AIS, AES, NCTS, OSOZ, ICS

 • Moduł Fakturowania:

 • - Wystawianie faktur VAT
  - Wystawiania faktur Pro-forma
  - Wystawianie faktur korygujących
  - Raportowanie w zakresie wystawionych faktur

 • Technicznie:

 • - Automatyczne aktualizacje przez internet wraz z powiadamianiem
  - System logowania użytkowników wraz z uprawnieniami
  - System tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych (lokalnie lub na FTP)
  - Własną automatyczną bazę towarową i słownikową


  SKŁAD CELNY
  SAD
  Procedura uproszczona - REJESTR


  Strona główna | Kontakt

  Copyright BlueSoft
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach tego serwisu jest zabronione.
  Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim należącym do ich autorów.