Pomoc programu BlueCel  
Ogólne zasady

Obsługa dokumentów w procedurze uproszczonej odbywa w nagłówku zgłoszenia w zakładce Ogólne w obszarze Procedura uproszczona.

 

System obsługuje uproszczenia po włączeniu odpowiedniej opcji w Setup-e.

Opcja ta jest dostępna zarówno dla dokumentów w module Skład Celny jak i dla dokumentów w module Agencja Celna

 

 

 

 

Poszczególne pola tego obszaru oznaczają:

 

Rodzaj procedury -symbolu podstawowej procedury celnej w której stosowana jest procedura uproszczona

Rodzaj procedury - symbolu drugiej procedury w wypadku zamknięcia/otwarcia tranzytu w NCTS

Numer wpisu/powiadomienia. – Kolejny numer wpisu do rejestru będący jednocześnie numerem powiadomienia w danym rodzaju procedury uproszczonej. Podwójne kliknięcie w to pole powoduje obliczenie i podpowiedź przez program kolejnego numeru.

 

Przycisk WPIS – Umożliwia wpisanie do rejestru towarów z danego zgłoszenia nadając im kolejne numery wpisu do rejestru. Numery wpisu do rejestru widoczne są w tabelce z lista pozycji w kolumnie Nr rejestru.

 

Wynik kontroliw obszarze tym procedurach wywozowych w systemie Celina należy podać wynik zgodny ze słownikiem. W procedurach przywozowych pole pozostaje nie wypełnione.

Termin dostarczenia – w wywozie podać proponowany termin dostarczenia towarów do UC odbiorczego, w przywozie podać termin jaki był nadany na dokumencie tranzytowym.

Numer plomby – w wywozie podać własny numer plomby, w przywozie podać numer plomby z dokumentu tranzytowego.

Ilość plomb – j/w

 

TIR zamknięcie – obszar zawiera informacje dla systemu NCTS dotyczące przywozu na karnecie TIR i jest widoczny jedynie gdy drugą procedurą uproszczoną (podana w polu rodzaj procedury) jest WPTZ.

Pole Strona – należy wpisać numer strony (voletu) karnetu TIR użytej do zamknięcia tranzytu.

Pole Numer rozładunku – należy podać kolejny numer rozładunku/doładunku w ramach tej samej operacji tranzytowej.

 

UWAGA: Wszystkie pola posiadają podpowiedzi w postaci słowników. Obszar procedura uproszczona należy wypełniać po wypełnieniu innych pól dotyczących danego zgłoszenia celnego.

 

 

KOLEJNOŚĆ wykonywania operacji w procedurach przywozowych jest następująca:

 

1.    Nagłówek - Nowy przywóz             - wprowadzenie danych.

2.    SAD- PWD                                    - utworzenie komunikatu PWD do systemu Celina.

3.    Wysłanie komunikatu PWD do systemu Celina.

4.    Wysłanie komunikatu IE07 do systemu NCTS.

5.    Zwolnienie towaru przez system Celina poprzez nadanie numeru PWD.

6.    Zezwolenie na rozładunek przez system NCTS poprzez otrzymanie komunikatu IE44.

7.    Nagłówek - Ewidencja UC              - wpisanie numeru potwierdzenia (PWD).

8.    Nagłówek - WPIS                          - wpis do rejestru (przed zwolnieniem towaru).

9.    Zwolnienie towaru.

10.  SAD – Rejestr                               - wydruk rejestru (zgodnie z pozwoleniem lub na koniec dnia).

11.  SAD – SAD                                   - wygenerowanie SAD-u uzupełniającego oraz komunikatu SAD.

12.  Nagłówek – Zatwierdź                   - zatwierdzenie zgłoszenia z podaniem numeru OGL.

 

KOLEJNOŚĆ wykonywania operacji w procedurach wywozowych jest następująca:

 

1.    Nagłówek - Nowy wywóz              - wprowadzenie danych.

2.    Nagłówek - WPIS                          - wpis do rejestru.

3.    SAD – IE515                                - wygenerowanie komunikatu IE515 (ECS).

4.    Wysłanie komunikatu IE515 do systemu ECS.

5.    Nagłówek - Nowy tranzyt             - wprowadzenie danych.

6.    SAD – IE15                                  - wygenerowanie komunikatu IE515 (ECS).

7.    Wysłanie komunikatu IE15 do systemu NCTS.

8.    Zwolnienie towaru przez system ECS poprzez otrzymanie komunikatu IE529.

9.    Zwolnienie towaru przez system NCTS poprzez otrzymanie komunikatu IE29.

10.  Zwolnienie towaru

11.  Nagłówek – Zatwierdź                   - zatwierdzenie zgłoszenia z podaniem numeru OGL.

12.  SAD – Rejestr                               - wydruk rejestru (zgodnie z pozwoleniem lub na koniec dnia).

 

UWAGA: Wydruk rejestru dokonywany jest na koniec każdego dnia lub w terminach ustalonych w pozwoleniu na procedurę uproszczoną.

Dla potrzeb kontroli celnej zaleca się dokonywać i przechowywać codzienne wydruki rejestru.

 


Copyright © 1996-2017 BlueSoft - Piotr Ziółkowski